Sunday, January 23, 2011

Teori Pembelajaran Vygotsky


-Pentingnya memenfaatkan persekitaran dalam pembelajaran
-Persekitaran meliputi orang, kebudayaan, pengalaman
-Kepentingan hubungan antara individu dan persekitaran sosial dalam pembentukan pengetahuan
-Interaksi sosial iaitu faktor terprnting yang dapat memacu perkembangan kognitif seseorang
-Proses belajar akan jadi lebih efisien dan efektif apabila murid belajar secara kooperatif dengan murid lain dalam suasana dan persekitaran yang menyokong dengan bimbingan seseorang yang lebih dewasa seperti ibu bapa dan guru
-Berkembangnya model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran interaksi rakan sebaya, model pembelajaran kelompok dan model pembelajaran penyelesaian masalah
-Mengetengahkan 2 idea:
*perkembangan intelektual murid dapat difahami dengan hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalamanmurid (Slevin, 1997)
*perkembangan intelektual bergantung kepada sistem tanda setiap individu yang selalu berkembang (Slevin, 1997)

No comments:

Post a Comment