Sunday, January 23, 2011

Teori Ekologi Bronfenbrenner

-1979
-Proses perkembangan dan pertumbuhan organisma yang terangkum dalam sistem persekitaran itu memntingkan interaksi antara satu sama lain
-Terdapat 5 sistem:
*Sistem mikro-rumah dan ahli keluarga
*Sistem Meso- hubungan individu dengan individu lain (jiran, sekolah)
*Sistem Ekso- Tidak melibatkan individu langsung tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga (tempat kerja, pasar)
*Sistem Makro- melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma-norma nilai dan amalan masyarakat di samping persekitaran yang abstrak merangkumi sistem kepercayaan dan idealogi
*Sistem krono- perubahan keadaan dalam satu tempoh masa merujuk kepada peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu sepanjang hayatnya

No comments:

Post a Comment