Sunday, January 23, 2011

Teori Dienes

-Merancang 1 sistem yang berkesan untuk pengajaran M3 untuk menjadikan M3 lebih mudah dan minat untuk dipelajari.
-Konsep M3 boleh dipelajari melalui 6 peringkat:
*permainan bebas
*permainan berstruktur
*permainan mencari ciri-ciri
*permainan dengan perwakilan
*permainan dengan simbol
*permainan dengan formalisasi
-Menggariskan beberapa prinsip:
*Prinsip konstruktiviti (memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logik)
*Prinsip Perubahan Perspeptual (Kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai keadaan supaya dapat memaksimakan konsep M3.
*Prinsip Dinamik (Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan eksperimen untuk membentuk 1 konsep

No comments:

Post a Comment