Friday, September 21, 2012

ABSTRAK

KAEDAH VAKT BAGI MEMBANTU MURID PEMULIHAN
 TAHUN DUA MENULIS NAMA 
DENGAN BETUL

NUR SHARMIMI BINTI BAKAR
nursharmimi@gmail.com

PISMP Pemulihan Januari 2009
IPG Kampus Batu Lintang

ABSTRAKPenyelidikan tindakan ini dijalankan untuk melihat bagaimana kaedah VAKT membantu murid pemulihan Tahun Dua menulis nama dan diperkemaskan dengan penggunaan buku garis tiga, pernomboran dan teknik Smart Cilik  serta bagaimana kaedah ini menambahbaik amalan kendiri saya sebagai seorang guru . Penyelidikan ini berlangsung selama lapan minggu. Data dikumpul melalui kaedah pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Data dianalisis melalui analisis kandungan  yang kemudian disemak menggunakan trigulasi kaedah dan sumber. Hasil penyelidikan menunjukkan kaedah VAKT berkesan dalam membantu murid pemulihan Tahun Dua menulis nama dengan betul. Penyelidikan ini memberikan implikasi yang mendalam terhadap murid dan penyelidik sendiri terutamanya dalam strategi dan kaedah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Penyelidikan untuk membantu murid pemulihan dalam mengenal bentuk huruf dan menulis huruf dengan betul dengan menggunakan kaedah yang sama dijadikan sebagai cadangan tindakan susulan.Kata kunci : Kaedah VAKT, menulis nama, buku garis tiga, pernomboran sebagai label, teknik Smart CilikNo comments:

Post a Comment